لینک دروس گروه ارشد مدیریت

0
4288

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
مدیریت استراتژیک بازاریابی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-03404- زهرا معصومی
مدیریت تبلیغات و برند https://www.skyroom.online/ch/bar9/-03406- حسن ولیان
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-03401- حسین عبدلی
تحلیل آماری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-03402- حسن ولیان
مدیریت منابع انسانی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-03403- حسن واحدی
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-03405- حامدعرب احمدی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here