لینک دروس گروه مدیریت

0
6477

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
سیاست های پولی و مالی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-32024- علیرضا ‌صالحیان
تحقیق‌در عملیات۲،پژوهش‌عملیاتی۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-32084- محمدرضا ‌قربانی
بازرگانی بین الملل https://www.skyroom.online/ch/bar9/-32184- حامد عرب ‌احمدی
مدیریت مالی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-22074- مهدی ‌اسکندری
فارسی عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10134- ابراهیم‌ خالقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10054- رقیه‌ خلیلی
اندیشه اسلامی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01009- مریم باقری
تربیت بدنی خواهران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10094- مریم باباعلی
تربیت بدنی برادران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10084- محمدرضا‌ حسینی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here