لینک دروس ارشد حسابداری

0
2938

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
حسابداری بخش عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242407- حسین‌بخشی
تصمیم‌گیری‌در‌مسائل‌مالی‌وسرمایه‌گذاری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242406- محمدرضا‌عبدلی
روش تحقیق پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242405- حسن ولیان
تحلیل آماری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242402- حسن ولیان
تئوری حسابداری ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242404- مهدی‌اسکندری
حسابداری مدیریت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242403- مهدی‌اسکندری
تئوری حسابداری ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-242401- مهدی‌اسکندری

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here