لینک دروس گروه روانشناسی

0
6080

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کد ملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
مبانی راهنمایی و مشاوره https://www.skyroom.online/ch/bar9/-121221- نازنین‌امینی‌مقدم
آمار استنباطی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111117- نازنین‌امینی‌مقدم
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111107- نازنین‌امینی‌مقدم
اصول روانشناسی بالینی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111102- ملکه‌ناصری‌فدافن
روانشناسی تحولی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-121209- ملکه‌ناصری‌فدافن
نظریه ها،مشاوره‌وروان‌درمانی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111128- ملکه‌ناصری‌فدافن
مباحث اساسی در روانشناسی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-121205- علی اصغرنجفی
روانشناسی اعتیاد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111106- علی اصغرنجفی
فیزیولوژی اعصاب و غدد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-121210- معصومه قدرتی
روانشناسی فیزیولوژیک https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111115- معصومه قدرتی
روانشناسی شناختی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111114- معصومه قدرتی
روانشناسی شخصیت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111111- ناصره شاکری
روان سنجی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111116- ناصره شاکری
توانبخشی افراد با نیازخاص https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111127- ناصره شاکری
آزمون های روانشناختی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111101- زهرا اکبری
آموزه های روانشناختی در حدیث https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111113- زهرا اکبری
آسیب شناسی روانی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111112- فهیمه آخوندی
کلیات روانپزشکی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111105- فهیمه اخوندی
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111110- سیدحسن‌موسوی
روانشناسی جنسیت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111109- سیدحسن‌موسوی
معرفت شناسی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111108- الهه رضائی
بهداشت روانی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111103- ساناز رادمهر
رواشناسی سلامت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-111104- ساناز رادمهر
مبانی جامعه شناسی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-121220- آرزو محمدی
زبان خارجی ، عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-05307- الهام پاکسرشت
دانش خانواده https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01011- رقیه خلیلی
اخلاق اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01010- رقیه خلیلی
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01002- رقیه خلیلی
انقلاب اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01003- سمانه بنی صفار
تاریخ اسلام https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01001- سیدمصطفی‌حسینی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here