قابل توجه کلیه دانشجویان پسر-متولدین ۱۳۷۶ و ما قبل از آن

0
2921

کلیه دانشجویان پسر متولد ۱۳۷۶ اعم از ورودی های سال تحصیلی گذشته و یا سال ۱۳۹۶ هر چه سریعتر جهت تکمیل فرم در خواست معافیت تحصیلی به امور دانشجویی مراجعه نمایند. 

لازم به ذکر است تمامی عواقب ناشی از عدم مراجعه دانشجو جهت صدور این درخواست و مشکلات پس از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here