خانه تماس با ما

تماس با ما

جزئیات تماس

تلفن های مستقیم و داخلی:

۳۲۳۹۷۸۲۵ – ۰۲۳

۳۲۳۹۷۸۲۶ – ۰۲۳

۳۲۳۹۷۸۲۷ – ۰۲۳

  • معاونت آموزش – داخلی (۱)
  • مدیریت آموزش – داخلی (۲)
  • گروه مدیریت، حسابداری و حقوق – داخلی (۴)
  • گروه کامپیوتر و روانشناسی – داخلیŒ (۵)
  • فکس – داخلیŒ (۶)

تلفن حراست موسسه‡:

۳۲۳۹۳۰۲۲ – ۰۲۳

پست الکترونیکی„:

barayandamir@yahoo.com

آدرس موسسه

آدرس پستی:

شاهرود – بخش مرکزی – بوستان البرز – خیابان پژوهش – خیابان نیایش – طبقه اول

کد پستیŒ: ۳۶۱۴۸۹۹۹۹۸

شماره حساب: ۴۷۲۷۹۱۰۴/۸۵

شماره کارت مجازیŒ:

۴۱۰۰ – ۹۸۰۳ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

نقشه

پیام ارسال کنید!

- Advertisement -

آخرین مقالات

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن۹۸

قابل توجه دانشجویان محترم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن 98

تقویم آموزشی مهر ۹۸