خانه تماس با ما

تماس با ما

جزئیات تماس

تلفن‌های مستقیم و داخلی:

۳۲۳۹۷۸۲۵ – ۰۲۳

۳۲۳۹۷۸۲۶ – ۰۲۳

۳۲۳۹۷۸۲۷ – ۰۲۳

  • معاونت آموزش – داخلی (۱)
  • مدیریت آموزش – داخلیŒ (۲)
  • گروه مدیریت، حسابداری و حقوق – داخلی (۴)
  • گروه کامپیوتر و روانشناسی – داخلی (۵)
  • فکس – داخلی (۶)

تلفن حراست موسسه:

۳۲۳۹۳۰۲۲ – ۰۲۳

ایمیل„: barayand1389@gmail.com

آدرس موسسه

آدرس: شاهرود، شهرک دانشگاه، خیابان پژوهش، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی برآیند

کد پستیŒ: ۳۶۱۴۸۹۸۵۴۷

شماره حساب موسسه‡: ۴۷۲۷۹۱۰۴/۸۵

شماره کارت مجازیŒ:

۴۱۰۰ – ۹۸۰۳ – ۳۳۷۹ – ۶۱۰۴

نقشه

پیام ارسال کنید!

- Advertisement -

آخرین مقالات

ترم بندی کارشناسی پیوسته حسابداری

ترم بندی کارشناسی پیوسته حسابداری96 دانلود فایل PDF