لینک دروس گروه معارف

0
2329

قابل توجه کلیه دانشجویان

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
فارسی عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10134- ابراهیم ‌خالقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10054- رقیه‌ خلیلی
اندیشه اسلامی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01009- مریم باقری
تربیت بدنی خواهران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10094- مریم ‌باباعلی
تربیت بدنی برادران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10084- محمدرضا‌ حسینی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here