لینک دروس گروه معارف

0
823

قابل توجه کلیه دانشجویان

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
فارسی عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1006- ابراهیم خالقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1003- رقیه خلیلی
تاریخ اسلام https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1004- سیدمصطفی حسینی
اندیشه اسلامی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1002- مریم باقری
انقلاب اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1001- سمانه بنی صفار

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here