لینک دروس گروه ارشد مدیریت

0
6865

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
مدیریت منابع انسانی پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-34014- حسن ‌واحدی
کاربرد تئوری تصمیم گیری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-34044- حسن‌ واحدی
اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای https://www.skyroom.online/ch/bar9/-34034- علی‌ پورکاظمی
مدیریت استراتژیک پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-34064- زهرا‌ معصومی
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-34024- حامدعرب‌‌احمدی
روش شناسی پژوهش‌های کیفی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-34054- حسن ولیان

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here