لینک دروس گروه ارشد مدیریت

0
2111

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
اصول مذاکرات،مکاتبات و قراردادهای https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3409- علی پورکاظمی
مدیریت مالی کارشناسی ارشد مدیریت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3404- محمدرضاعبدلی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3407- حسن واحدی
تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد مدیریت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3402- حسن واحدی
کاربرد تئوری تصمیم گیری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3410- حسن واحدی
مبانی سازمان و مدیریت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3401- حسین عبدلی
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3411- محمد جلالی
بازاریابی صنعتی و خدمات https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3405- زهرا معصومی
مدیریت رفتار مصرف کننده https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3406- حسن ولیان
مدیریت استراتژیک پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3412- حسن ولیان
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3408- حسن ولیان
اخلاق و احکام کسب و کار https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3403- حسن ولیان

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here