لینک دروس گروه کامپیوتر

0
5109

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
ریاضی گسسته‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4005204- سیدعلی ‌حسینی
برنامه سازی سیستم‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4005203- سعیده طاهری
طراحی صفحات وب‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4005202- احسان ‌جعفری
شبیه سازی کامپیوتری‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4005201- سمیرا حورعلی
فارسی عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10134- ابراهیم‌ خالقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10054- رقیه خلیلی
اندیشه اسلامی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01009- مریم باقری
تربیت بدنی خواهران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10094- مریم باباعلی
تربیت بدنی برادران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10084- محمدرضا‌ حسینی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here