لینک دروس گروه مدیریت

0
2425

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
اصول اساسی مدیریت اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3217- آرزو‌محمدی
حسابرسی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-2304- فاطمه جلالی
روش تحقیق در مدیریت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3206- محدثه‌میرزایی
مدیریت استراتژیک https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3108- محدثه‌میرزایی
اقتصاد خرد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3216- کتایون‌مقدس
سمینار در مسائل بازاریابی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3213- کتایون‌مقدس
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمد‌رضا‌قربانی
ریاضی کاربردی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمد‌رضا‌قربانی
ریاضی عمومی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمد‌رضا‌قربانی
پژوهش عملیاتی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3116- محمد‌رضا‌قربانی
تحقیق در عملیات ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3116- محمد‌رضا‌قربانی
سازمان های پولی و مالی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3204- علیرضا‌صالحیان
بازاریابی بین الملل https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3207- زهرا‌معصومی
تحقیقات بازاریابی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3215- زهرا‌معصومی
بازرگانی بین الملل https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3205- زهرا‌معصومی
حقوق اساسی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3210- حسین‌میرزایی
روابط صنعتی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3214- حبیب‌حسین‌پور
مدیریت مالی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3208- مهدی‌اسکندری
مدیریت مالی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3110- مهدی اسکندری
فارسی عمومی‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1006- ابراهیم خاقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1003- رقیه خلیلی
تاریخ اسلام https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1004- سیدمصطفی‌حسینی
اندیشه اسلامی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1002- مریم باقری
انقلاب اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1001- سمانه بنی صفار

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here