لینک دروس گروه مدیریت

0
246

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3217- آرزو‌محمدی
روش تحقیق در مدیریت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3206- محدثه‌میرزایی
مدیریت استراتژیک https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3108- محدثه‌میرزایی
توسعه اقتصاد و برنامه ریزی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3203- کتایون‌مقدس
اقتصاد کلان https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3115- کتایون‌مقدس
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمد‌رضا‌قربانی
ریاضی عمومی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمد‌رضا‌قربانی
پژوهش عملیاتی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3116- محمد‌رضا‌قربانی
تحقیق در عملیات ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3116- محمد‌رضا‌قربانی
سازمان های پولی و مالی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3204- علیرضا‌صالحیان
بازاریابی بین الملل https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3207- زهرا‌معصومی
تحقیقات بازاریابی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3215- زهرا‌معصومی
حقوق اساسی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3210- حسین‌میرزایی
روابط صنعتی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3214- حبیب‌حسین‌پور
مدیریت مالی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3208- مهدی‌اسکندری

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here