لینک دروس گروه حسابداری

0
3175

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
تحقیق درعملیات۲ ، پژوهش عملیاتی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-32084- محمدرضا‌ قربانی
مدیریت مالی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-22074- مهدی ‌اسکندری
فارسی عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10134- ابراهیم‌خالقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10054- رقیه‌خلیلی
اندیشه اسلامی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01009- مریم باقری
تربیت بدنی خواهران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10094- مریم باباعلی
تربیت بدنی برادران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10084- محمدرضا‌ حسینی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here