لینک دروس گروه حسابداری

0
1076

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
حسابرسی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-2304- فاطمه جلالی
مدیریت مالی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3110- مهدی اسکندری
ریاضیات‌و کاربرد‌‌آن‌د‌رمدیریت ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمدرضا قربانی
ریاضی کاربردی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3202- محمدرضا قربانی
اقتصاد خرد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-3216- کتایون مقدس
فارسی عمومی‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1006- ابراهیم خاقیان
تاریخ اسلام https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1004- سیدمصطفی حسینی
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1003- رقیه خلیلی
اندیشه اسلامی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1002- مریم باقری
انقلاب اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1001-
سمانه بنی صفار

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here