لینک دروس ارشد حسابداری

0
6106

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کدملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
حسابرسی پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24084- مصطفی‌مسکنی
اقتصادسنجی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24054- الهه آجودانی
مباحث جاری در حسابداری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24064- محمدرضا عبدلی
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24034- محمدرضاعبدلی
حسابداری بخش عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24044- حسین بخشی
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24074- حسین بخشی
روش تحقیق پیشرفته https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24024- حسن ولیان
تئوری حسابداری ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-24014- مهدی اسکندری

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here