لینک دروس گروه روانشناسی

0
9680

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کد ملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
روانشناسی تربیتی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001106- معصومه‌قدرتی
نظریه های مشاوره و روان درمانی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001207- معصومه‌قدرتی
آشنایی با فلسفه اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001208- آرزومحمدی
فلسفه علم روانشناسی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001204- آرزومحمدی
مشاوره شغلی و حرفه ای https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001113- فهیمه‌آخوندی
روانشناسی تحولی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001217- فهیمه‌آخوندی
آزمون های روانشناختی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001110- علی‌اصغر‌نجفی
روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001101- علی‌اصغر‌نجفی
روش تحقیق ( کمی‌وکیفی) https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001103- زهرا اکبری
روانشناسی و مشاوره خانواده https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001105- زهرا اکبری
انگیزش و هیجان https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001102- الهه‌رضائی
آسیب شناسی روانی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001112- سیدحسن‌موسوی
آسیب شناسی اجتماعی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001109- سیدحسن‌موسوی
روان سنجی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001116- ناصره‌شاکری
روانشناسی تجربی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001111- ناصره‌شاکری
روانشناسی سلامت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-4001114- ملکه‌ناصری‌فدافن
فارسی عمومی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10134- ابراهیم‌خالقیان
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10054- رقیه‌خلیلی
اندیشه اسلامی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-01009- مریم باقری
تربیت بدنی خواهران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10094- مریم‌باباعلی
تربیت بدنی برادران https://www.skyroom.online/ch/bar9/-10084- محمدرضا‌حسینی

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here