لینک دروس گروه روانشناسی

0
3574

قابل توجه کلیه دانشجویان:

نام کاربری جهت ورود به سامانه آموزش مجازی شماره دانشجویی و رمز عبور، کد ملی میباشد.

نام درس لینک نام استاد
روش تحقیق ( کمی و کیفی) https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1104- زهرا اکبری
آموزه های روانشناختی در قرآن https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1112- زهرا اکبری
آزمون های روانشناختی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1122- زهرا اکبری
آمار استنباطی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1102- نازنین‌امینی‌مقدم
روان سنجی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1105- نازنین‌امینی‌مقدم
روانشناسی صنعتی – سازمانی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1207- نازنین‌امینی‌مقدم
روانشناسی خانواده https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1115- فهیمه آخوندی
آزمون های روانشناختی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1106- ساناز ‌رادمهر
بهداشت روانی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1107- ساناز‌ رادمهر
روانشناسی یادگیری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1101- الهه‌رضائی
احساس و ادراک https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1103- الهه‌رضائی
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1202- الهه‌رضائی
روانشناسی سلامت https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1120- ناصره‌شاکری
روانشناسی تحولی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1123- ناصره‌شاکری
آمار توصیفی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1203- ناصره‌شاکری
آسیب شناسی اجتماعی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1110- معصومه‌قدرتی
متون روانشناسی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1111- معصومه‌قدرتی
روانشناسی دین https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1121- معصومه‌قدرتی
آشنایی با فلسفه اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1116- آرزو‌محمدی
فلسفه علم روانشناسی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1124- آرزو‌محمدی
ناتوانی های یاد گیری https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1117- سیدحسن‌ موسوی
مباحث اساسی در روانشناسی ۱ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1204- سیدحسن‌ موسوی
انگیزش و هیجان https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1113- ملکه‌ناصری ‌فدافن
آسیب شناسی روانی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1119- ملکه‌ناصری ‌فدافن
روانشناسی افراد با نیازهای خاص ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1114- ملکه‌ناصری ‌فدافن
روانشناسی اعتیاد https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1108- علی‌اصغرنجفی
نظریه ها،اصول و فنون مشاوره و روان https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1109- علی‌اصغرنجفی
متون اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1003- رقیه خلیلی
تاریخ اسلام https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1004- سیدمصطفی ‌حسینی
اندیشه اسلامی ۲ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1002- مریم باقری
فارسی عمومی‏ https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1006- ابراهیم‌ خالقیان
انقلاب اسلامی https://www.skyroom.online/ch/bar9/-1001- سمانه بنی صفار

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here