قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد جهت دریافت عدم تکرار

1
4249

نکته مهم

جهت دریافت فایل عدم تکرار ابتدا به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

www.pishine.irandoc.ac.ir

و پس از ثبت نام، فایل عدم تکرار خود را دریافت و به موسسه تحویل دهید.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here