قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد جهت دریافت عدم تکرار

0
627

نکته مهم

جهت دریافت فایل عدم تکرار ابتدا به آدرس ذیل مراجعه نمایید. www.pishine.irandoc.ac.ir و پس از ثبت نام، فایل عدم تکرار خود را دریافت و به موسسه تحویل دهید.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here