.پذیرش دانشجو بدون آزمون 97

    پذیرش بدون آزمون : کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کاردانی پیوسته

رشته ی حقوق قضایی

کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی - علوم ثبتی

رشته ی امور اداری - علوم اقتصادی

کارشناسی پیوسته علوم اقتصادی-اسلامی کاردانی پیوسته امور اداری  

رشته ی حسابداری

کارشناســی ارشــــد حســابداری کارشناســی پیوســته حســابداری کارشناســـی ناپیوســـته حســـابداری کاردانی پیوسته حســابداری بازرگانی-حسایداری

رشته ی روانشناسی

 کارشناسی پیوسته روانشناسی

رشته ی مدیریت

کارشناسی ارشد مدیریت -بازاریابی کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته  مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته  مدیریت صنعتی

رشته ی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT                              

1234567
سخن بزرگان
بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)
هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. (نیما یوشیج)

سامانه